Betaling:
FløngPartyTelt modtager betaling med Dankort/VISA-Dankort, VISA, VISA Electron, Mastercard og JCB samt MobilePay.

Ved modtagelse af ordre, betales depositum på 2000 kr. indenfor 8 dage, ellers vil reservationen af telt og diverse ting bortfalde. Når FløngPartyTelt har modtaget depositumet, er reservationen af telt gældende. Ang. resten af beløbet for teltet og diverse ting betales netto kontant ved modtagelsen, eller via netbank, således at beløbet står på vores konto senest 8 dage før levering, hvis ikke andet er aftalt.
Ved annullering af det lejede telt, borde, stole og service 30 dage før opstilling, Returneres depositumet ikke.
Depositumet er en sikkerhed for skade/mangler, evt. rengøring, samt sikkerhed for kontraktens overholdelse.

FløngPartyTelt bruger en godkendt betalingsserver, der krypterer alle dine kortoplysninger med SSL (Secure Socket Layer) protokol. Det betyder, at man ikke kan aflæse dine informationer.

Priser:
Priserne er gældende for 3 dages leje, hvis andet ikke er aftalt. Alle priser er inklusiv moms og i danske kroner.

FløngPartyTelt's informationer er:
CVR-nr. 29707944
Danske Bank Konto: 4440-4440077374
SWIFT- adr. DABADKKK .
Iban nr. DK8830004440077374

Opstilling:
FløngPartyTelt varetager både opstilling og nedtagning. Lejer må ikke selv opstille eller nedtage teltet, men må gerne hjælpe til med at bære.

Der SKAL lejes betonklodser til surringspunkter, hvis teltet skal opstilles på flisebelægning, asfalt eller hvor der ikke kan slås pløkker i jorden.

Service:
Lejer har ansvaret for, at alt service bliver leveret tilbage i rengjort stand. Hvis det viser sig at FløngPartyTelt, skal vaske servicen, vil der blive fremsendt en faktura til udlejer, for vask at service. (Det er 2,- pr.del.)

Fejl og mangler:
Såfremt der er fejl og mangler ved modtagelsen af telt, bord, stole mm, skal lejer straks reklamere overfor udlejer, der straks sørger for udbedring.

Ansvar:
Ansvar overfor offentlige myndigheder påhviler alene lejeren. Skader på personer eller ting, der befinder sig i eller ved teltet er udlejer ikke erstatningspligtig overfor. Udlejer har intet ansvar overfor nedgravede kabler, kloakrør, vandledninger af enhver art, der måtte befinde sig i teltets og bardunernes opsætningsareal.

Anvendelse:
Det påhviler lejer alene at teltet ikke anvendes til formål så det får overlast. Hvis nogle af teltsiderne nedtages i løbet af festen, skal de opbevares i tørvejr. Når teltet ikke benyttes skal alle teltsiderne sættes op, og teltet skal være tillukket. Ingen skarpe genstande mod teltdug, ingen brug af åben ild (grill, fakler, haveblus, fyrværkeri mm.) i nærheden af teltet, ingen tegnestifter, selvklæbere, graffiti, tabe, el.ling. borde og stole, m.m. skal altid opbevares i tørvejr.

Skader:
Det lejede afleveres i samme stand som modtaget, lejerne har erstatningspligt for evt. beskadigelser samt misbrug, tyveri erstattes af lejer efter regning. Evt. skader på terræn under transport og opstilling herunder hjulspor, pløkhuller, m.v. er lejers ansvar.

Udlejer hæfter ikke:
I tilfælde af strejke, lockout eller anden arbejdsstandsning, krig, ildsvåde, orkan, ulykkestilfælde, havari eller anden force majeure, som forhindrer eller i vanskeliggør udlejer i levering af det lejede, udsættes levering uden ansvar for udlejer, så længe denne tilstand vedvarer.

Ordrebekræftelse:
Det er alle nævnte ting i ordrebekræftelse der er gældende.

Kørsel:
Kørsel fra min. (Dkk. 750,- ) Ekstra udkald i weekend er 2 x kørsels prisen

Afhentning:
FløngPartyTelt's Lager
Marbjergholmsvej 2C
2640 Hedehusene
Tlf.40 33 62 00

Klagemuligheder – oversigt og links:
Har du en klage over et produkt, købt i vores Webshop, kan der sendes en klage til:

Generaldirektoratet for Retlige Anliggender og Forbrugere

Europa-Kommissionen

1049 Bruxelles/Brussel

Belgien  

Link: EU kommisionens online klageportal

Forbehold for trykfejl og prisændringer, overstående pris er inkl.moms.